Mørketallene det ikke blir gjort noe med


I dag ble Erik Andersen, også kjent som «lommemannen», dømt til ni års forvaring, med en minstetid på seks år. Det er sjelden at det deles ut såpass strenge straffer i volds-og sedelighetssaker, for selv i år 2010, har kvinner og barn ganske så dårlig rettsvern i Norge.

Amnesty International anslår at det skjer mellom 8-9000 voldtekter i Norge hvert år. Uansett om ofrene er kvinner, barn eller menn, blir voldtektene i hovedsak begått av menn. Ettersom det i hovedsak er kvinner og barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, er det naturlig å se nærmere på hvordan rettssystemet opptrer ovenfor disse to gruppene.

Men først en klargjøring av hva som menes med seksuelt overgrep:

Hva er et seksuelt overgrep?
1. Norsk lov. Straffelovens §192: «Den som ved vold eller ved å fremkalle frykt for noens liv eller helse tvinger noen til utuktig omgang eller medvirker til dette, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år, men med fengsel i minst I år, dersom den utuktige omgang var samleie.»
Samleie mot den andre parts vilje kalles fullbyrdet voldtekt.

2. «Ufrivillige seksuelle handlinger begått imot kroppen din, eller tvang til å utføre seksuelle handlinger»
(f.eks. beføling, stripping, munnsex, samleie o.a.).

3. En moralsk definisjon kan være denne: «Når noen bryter seg inn .over dine grenser og krenker din personlige integritet.»

Rettsløse barn
Det sier seg selv at de som vil forgripe seg på barn, mange ganger slipper billig unna. Barn innbiller seg nemlig lett at det er sin egen feil. Som regel skjer overgrep mot barn i hjemmet, og fordi de er lojale eller redde, så sier de ikke fra. Det er gjerne først når de blir eldre at de skjønner hva de har blitt utsatt for, og da våger faktisk noen å ta ut anmeldelse. Men det skjer overgrep mot hvert tiende barn. Samfunnet fanger på langt nok opp alle som trenger hjelp. Hvorfor er det slik?

UNDERVISNING: Kanskje man burde bruke mer av skoletiden til å undervise i tema som overgrep? Da ville man sannsynligvis klare å fange opp flere av dem som trenger hjelp.

Politikerne ikke sitt ansvar bevisst
Man skal melde fra til politi eller barnevern hvis man er utsatt for overgrep. Men både politi og barnevern formidler at de har for mange saker å jobbe med, og for få folk på jobb. Når man da ser at eksempelvis landets barnevernstjenester hadde trengt både mer midler og mer ekspertise innenfor området, så sier det seg selv at politikernes beslutninger om kutt i nettopp denne sektoren er katastrofal. Igjen er det de svakeste i samfunnet som må lide. I en undersøkelse av 217 norske kommuner gjort av Kommunenes Sentralforbund våren 2007, oppgir halvparten av kommunene at de har for lite midler til å drive barneverntjenesten på en forsvarlig måte. Samtidig venter tusenvis av barn i Norge på hjelp, og flere titalls tusen barn lever med vold i hverdagen uten at noen oppdager det. Hvorfor er det ikke flere politikere som fremmer viktigheten av å gjøre noe med disse tingene?

DNA-registeret viktig
Stipendiat Lise Eilin Stene har funnet ut at av alle politianmeldte voldtekter i Sør-Trøndelag fra 1997 til 2003 viser at biologiske sporprøver sjelden blir sendt til analyse. Faktisk blir under en tredjedel av sporprøvene sendt til analyse. Og anmeldelsene fører enda sjeldnere til rettssak. (Kilde: Dagbladet)
Justisminister Knut Storberget (Ap) har uttalt at politiets DNA-register er ett av de viktigste grepene for å oppklare flere voldtektssaker. Hvorfor blir da ikke flere sporprøver sendt inn til analyse? Er det virkelig bare slik politiet selv har sagt, at gjerningssted lå langt fra voldtektsmottaket, det var lang tid mellom overgrep og anmeldelse, eller vedkommende hadde vært utsatt for gjentatte overgrep tidligere?

RETTEN FANT at ettersom offeret hadde gått med en gul minikjole, så var det en formildende omstendighet for overgriperen.

Farlig å gå med gul kjole
Eller kan det være et symptom på at man ikke prioriterer slike saker, fordi rettsapparatet fremdeles er et patriakalsk og urettferdig system? En rapport som tar for seg 248 volds- og sedelighetssaker i Norge kan tyde på det dessverre. I en rekke domsavsigelser kommer det frem formildende omstendigheter som man trodde bare eksisterte i mørkealderen, og ikke i vår tid:

Sitat fra en herredsrettsdom avsagt i 1996: “Hun hadde drukket et par øl… Hun hadde på seg en gul, prikket, helt oppkneppbar sommerkjole. Den samme kjolen hadde hun for øvrig hatt på seg den siste gang hun var seksuelt sammen med tiltalte i begynnelsen av juni.”

Og man finner flere skrekkeksempler:

“fornærmede var lettkledd, iført en tynn nedringet selskapskjole til tross for kulde og tidspunktet, om lag 23.30″

“…var ikledd nattkjole og morgenkåpe da hun lukket opp og slapp [ham] inn i leiligheten”. Denne kvinnen ble utsatt for voldtekt av en venn som kom på besøk.

“hun hadde drukket et par øl […] Hun hadde på seg en gul, prikket, helt oppkneppbar sommerkjole […] den samme kjolen hadde hun for øvrig hatt på seg den siste gang hun var seksuelt sammen med tiltalte i begynnelsen av juni.”

“Flertallet peker her på at fornærmede kunne ha utøvet en noe større motstand, og at dette ville være naturlig, dersom samleiet ikke var frivillig fra hennes side. Flertallet legger til grunn at i det minste det at fornærmede ble med mot soverommet, må innebære et element av frivillighet.”

“…hadde hatt et sosialt liv med deltakelse på fester også etter den påståtte hendelsen. Hun hadde også arrangert fest selv.” (Man kan finne rapporten her: http://www.noabuse.no/so/tema.htm)

Alkohol + minikjole = fritt vilt
Man kan derfor oppsummere med at det ikke er særlig lurt å drikke seg full samtidig som man går med minikjole. Er man da så uheldig å bli voldtatt under slike omstendigheter, så har man i grunnen bedt om det selv. En må også passe på å fremstå som passelig hysterisk, ellers så er man ikke troverdig. Rapporten avslører også at det er formildende for overgriper om han/hun har vært ruset.

På tide med endring
Det er på høyt tid at det blir gjort noe med både holdninger i rettsvesenet, og prioriteringer hos politiet. Voldtekt har ikke noe med sex å gjøre, det er vold. Samfunnet bør signalisere i sterkere grad enn det gjør at det er totalt uakseptabelt, og det gjør man ikke ved å dele ut latterlige lave dommer som i tillegg er betinget. Og for all del – politiet må sende inn flere sporprøver til analyse enn de gjør. Hva så om kvinnen går tilbake til overgriper og blir voldtatt igjen? En dag finner han kanskje på å drepe henne, og da er samfunnet tjent med å ha mest og best mulig DNA-bevis mot vedkommende liggende.

Reklame

5 kommentar to “Mørketallene det ikke blir gjort noe med”

 1. Trond Says:

  Du sier at det er menn som begår voldtektene. Men du kan faktisk være mer presis enn det. Du kan fortelle hvilke menn det er som begår voldtektene.

  Litt om voldtekter i Norge. Ikke politisk korrekt, men veldig nyttig for de som ønsker reduksjon i antall voldtekter.
  http://www.rights.no/hrs_skrib_gen/arkiv/hrs_65.60_070221_130.htm
  http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/
  http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/1110921/1_av_18_har_etnisk_norsk_bakgrunn_.html

  Håper dette er til hjelp med å forstå årsaken til problemet.
  Her er liten en om hvem som voldtar i Sverige, som har europeisk rekord på to områder. Innvandring og voldtekter.
  http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=2942
  http://www.frie-ytringer.com/2009/05/06/sverige-har-flest-voldtekter-i-europa-i-forhold-til-folketallet/

 2. skyggen Says:

  «Er det virkelig bare slik politiet selv har sagt, at gjerningssted lå langt fra voldtektsmottaket, det var lang tid mellom overgrep og anmeldelse, eller vedkommende hadde vært utsatt for gjentatte overgrep tidligere?»

  Det der refererer seg sannsynligvis til enkeltsaker og ikke generelt.

  «Hvorfor blir da ikke flere sporprøver sendt inn til analyse?»

  Det har litt med prisen å gjøre, den er høy, tidligere lå den rundt 1000 kr pr prøve. Regnskapsmessig ble dette belastet hvert enkelt sted politikammer/politidistrikt, og blir det vel slik enda. Politifolk sager ikke over grenen de sitter på. Hadde politiet sentral blitt regnskapsført for denne kostnaden, kunne man tatt sjansen på å ta flere prøver.

  En annen greunn er at Storberget ikke vil bruke private selskaper som kan gjøre dette for en langt lavere pris enn Rettsmedisins Institutt.

  En ting jeg lurte på her var om du tror falske anmeldelser og anmeldelser på feil grunnlag ikke finnes for voldtektssaker?

  Er enig i at voldtekt ikke har noe med sex å gjøre, det er bare vold og maktmisbruk. Nettopp derfor blir illustrasjonen din litt merkelig. En naken kvinne illustrert over artikkelen slik gir assosiasjoner til sex, men ikke vold. Det var vel ikke din hensikt å fremstille kvinner som sexobjekt i en slik sammenheng vel? Hadde du droppet det meste av nakenheten og hatt en eller annen figur bak/ved siden av som gav inntrykk av å ville bruke vold, hadde det passet bedre.

  • annakathrine Says:

   «En ting jeg lurte på her var om du tror falske anmeldelser og anmeldelser på feil grunnlag ikke finnes for voldtektssaker?»

   Selvsagt finnes det. Men jeg synes altså det fortjener større oppmerksomhet at tusenvis av kvinner (og barn) opplever voldtekt, og ikke orker å gjøre noe med det. Årsaken til denne apatien tror jeg samfunnet må ta en stor del av skylden for.

   Når det kommer til bildet jeg har brukt, så synes jeg det passer meget bra. De som har opplevd voldtekt føler seg avkledd, redd, krenket og alene. Når jeg ser på det bildet, så får jeg akkurat de assosiasjoene. Jeg ser ikke noe seksuelt med den kvinnen i det hele tatt, tvertimot. Hadde jeg brukt et bilde hvor man ser en overgriper i tillegg, er jeg redd mange ville følt det du påstår at du føler nå. Da hadde man illustrert en situasjon som syke nok folk ville tenke var opphissende.

 3. annakathrine Says:

  Jeg har ikke tenkt å skyve under teppet at en del overfallsvoldtekter blir begått av innvandrere. Men samtidig er det slik at de fleste voldtekter faktisk blir begått av gjerningsmann som ofrene kjenner, og således ikke faller inn under kategorien overfallsvoldtekt. Nettopp fordi kvinnene kjenner mennene som har begått seksuelt overgrep mot dem, så er det veldig store mørketall. Dette henger sammen med fire ting tror jeg:

  – De synes det er vanskelig å anmelde en som de har en relasjon til.
  – De er psykisk kuet av den de har relasjonen med, og tør ikke.
  – De vet at politiet ikke prioriterer å etterforske slike saker.
  – De tenker at en eventuell rettssak vil være som å gå gjennom en ny voldtekt, og de orker det ikke.

  Jeg skulle virkelig ønske at det var prioritert i større grad å hjelpe ofre i vårt samfunn. Være seg ofre for både vold- og sedelighetsforbrytelser. Jeg synes det er noe riv, ruskende galt når ovegripere slipper unna med så lave straffer. Det er bra at de får dekket alle utgifter til terapi om de ønsker det, men hvorfor er det slik at ofrene må seile i egen sjø? Det henger heller ikke på greip at de automatisk får det de trenger av advokathjelp, mens ofrene er heldige om de får dekket en bistandsadvokat. De får nemlig ikke det om det ikke er de selv som stå for anmeldelsen (les: tør ikke), og blir innkalt som vitne.

 4. nei til terror Says:

  Den verste og største overgriperen i dette landet, er det såkalte barnevernet.

  Ingen enkelt-institusjon forårsaker flere selvmord, hverken blant mødre eller barn.

  Og samfunnet må lære seg å akseptere fedre slik disse fedrene engang er. Pappa er pappa for tusenvis av unger, selv om han ikke oppfyller statsfeministenes krav til «pappa-rollen»!

  Men, når det gjelder voldelige forhold, viser både det såkalte barnevernet og ordensmakten, at de ikke greier å beskytte de få som faktisk utsettes for vold!

  Der vold forekommer i hjemmet, er både barnevern og politi merkelig handlingslammet… !!

  Hvordan kan det ha seg? Har det kanskje noe å gjøre med alle de falske anmeldelsene, både når det gjelder vold og voldtekt..?

  Dessverre er samfunnet blitt slik, at i den konstruerte krigen mellom kjønnene, er det ganske mange som misbruker falske volds- og voldtektsanmeldelser … som ledd i maktkampen etter samlivsbrudd … eksempelvis… eller pga andre rene hevnmotiver.

  Og når det gjelder såkalte vennskaps- og bekjentskapsvoldtekter, kan jeg ikke se andre løsninger enn at kvinner rett og slett må bli mer forsiktige i omgang med venner og bekjente.

  Synd, men det er eneste løsning, tror jeg.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: