Ingen barn er vanskelige


Ingen barn er vanskelige. Men de kan ha det vanskelig. Likevel er det fremdeles slik at mange ivrer etter å sette stigmatiserende diagnoser på barn fremfor å tåle dem og hjelpe dem til å bli trygge voksne.

Utdanningsnytt kunne 23. august fortelle om et foreldrepar som ikke kom noen vei da de krevde erstatning fordi Berlevåg skole hadde forsømt seg når det gjaldt sønnens psykososiale miljø.   Paret tapte i Øst-Finnmark tingrett, og må nå betale Berlevåg kommune 500 000 kroner i saksomkostninger i tillegg til å betale sin egen advokat:

«Foreldra meinte at skolens ansatte ikke hadde gjort nok for å hindre at sønnen deres ble mobba av andre elever, og at skolens ansatte hadde brukt vold mot barnet. Fylkesmannen har gitt foreldra rett i at kommunen ikke har gjort det de er pålagt i tilknytning til barnets problemer. Men Øst-Finnmark tingrett meiner det ikke er grunnlag for å si at skolen ikke har fulgt opp gutten på forsvarlig vis. At gutten hadde problemer i relasjoner med de andre barna kom av at han hadde ADHD, ikke at han ble utsatt for mobbing.»

Videre kommer det frem i dommen hvordan personer rundt eleven beskriver ham som svært aggressiv til tider, og at han tok alt i verste mening. Tilfeldige skubb eller dulter, var for ham provokasjoner som skulle hevnes. Det var dette og det at gutten hadde ADHD som skapte konflikter, ikke noe annet.

mobbing

Man blir ikke en trygg voksen om man står utenfor som barn.

BRUDD PÅ OPPLÆRINGSLOVEN
Foreldrene anmeldte i tillegg Berlevåg kommune for brudd på opplæringsloven, men politiet har bare henlagt saken. Statsadvokaten hadde heldigvis vett nok til å be om en begrunnelse for henleggelsen.

Hadde man spurt gutten selv, ville han sannsynligvis sagt at han kun ønsket å være som alle andre barn. Det samme ga det modige barnevernsbarnet Ayla uttrykk for i Dagbladet 23. august at hun ønsket. Hun vokste opp med vold, rus, overgrep og kriminalitet. Fagfolk var raske med å sende henne til BUP for utredning. Det ble viktigere å sette diagnoser på henne enn å spørre seg selv hva et traumatisert barn trenger mest av alt.

Barn som viser smerteuttrykk som Ayla og gutten på Berlevåg skole, profiterer på å bli møtt av voksne som er forutsigbare, tydelige, varme og tålmodige. De trenger voksne som har kompetanse og klokskap nok til å se når barna er innenfor og utenfor sitt toleransevindu. Et barn som er utenfor sitt toleransevindu, trenger voksne som tåler smerteuttrykkene uten å legge skyld på barnet.

SPRÅK FORMER FOLK
Det å få en diagnose, hjelper ikke på selvbildet til den som får den. Det kan Sapir-Whorf hypotesen fortelle mye om. Den sier at det finnes et systematisk forhold mellom de grammatiske kategoriene i språket en snakker, og hvordan en som person både forstår verden og relaterer seg til den. Eller med andre ord; språk former både tanker og tankemåter.

Dette vet vi, og likevel driver vi fremdeles og deler opp mennesker i stigmatiserende grupper. Og på den måten glir de diagnostiserte inn i en livssirkel av selvoppfyllende spådommer. «Jeg har ADHD. Det er meg det er noe galt med.»

Slik bør det ikke være. For å si det med Aylas ord: «Å ha vokst opp med hva jeg har vokst opp med er faen så sykt, men jeg er ikke syk.» Samfunnet bør snarest slutte å sykeliggjøre dem som av gode grunner har det vondt. Da påfører i tilfellet samfunnet ytterligere påkjenninger på liv som allerede er skjøre. Liv som fortjener hjelp for å oppreises, ikke avvisning på grunn av kunnskapsløshet.

Ayla og gutten i Finnmark har ikke like livsløp, men det er likt for dem begge at de ikke har fått de verktøyene de trenger av profesjonelle for å takle sine vonde følelser.

Regjeringen har i sin iver etter å måle elevenes prestasjoner, skape en konkurranseskole og innføre fraværsgrenser gjort det enda vanskeligere for barn som dette. Det vil komme til å gi seg utslag på statistikker som handler om rus, psykiatri, selvmord og kriminalitet. Ved dette valget er det derfor viktig for meg å stemme på SV. Det handler om å se absolutt alle, ikke bare de som er A4. Det gjør SV.

Anna Kathrine Eltvik

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: