Archive for the ‘Debatt’ Category

Oljen vil gjøre at Norge blir saksøkt

juli 12, 2019

Miljøorganisasjonen Urgenda saksøkte den nederlandske stat på vegne av 900 nederlandske borgere, fordi de ikke lenger ville leve med utslippene fra landets oljeindustri. I oktober i fjor kom den endelige kjennelsen, og den nederlandske staten tapte.

Innen 2020 må staten sørge for at utslippene er 25 % lavere enn nivået i 1990. Det er garantert at Norge står for tur om ikke kursen endres. Jordklodens tålegrense er på vippepunktet, og vi ser allerede de skremmende konturene av hva mennesker om hundre år må komme til å leve med. Mange forestiller seg at det sorte gull er det eneste som vil redde vår velferd, mens det som i virkeligheten kan redde oss er å satse alt på fornybare energikilder. Det vil i den sammenheng være behov for samme yrkesgrupper som man finner i Nordsjøen, så folk som er redde for jobbene sine, kan slappe av.

De fem største oljeselskapene i verden bruker hvert eneste år 1,7 milliarder kroner på lobbyvirksomhet, og får på den måten politikere som forsinker, kontroller eller motarbeider reformer som er ødeleggende for industrien. Vi snakker om verdenshistoriens mest innbringende sektor, og mektige mennesker som vil beholde sine penger og sin posisjon.  Verden trenger ikke opinionsdannere som lar seg bestikke på denne måte. Verden trenger flere politikere som forstår at vi mennesker tilhører jorden og ikke omvendt. Voksne som planter gulrøtter på busstoppene sammen med aktivisten Greta Thunberg og hennes venner.

Vedfyring ikke det største problemet

I følge NASA, United States Environmental Protection Agency (EPA) og International Energy Agency (IEA), er strømforbruk det største miljøproblemet globalt sett, og står for 13,31 milliarder tonn med CO2-utslipp årlig:

«Når du tenner lampen eller søker på Google, bruker du strøm. Og på tross av de siste årenes store framskritt innen vindmøller, vannkraft og solenergi, står brenning av kull og gass fortsatt for det aller meste av den globale strømproduksjonen.»

95 % av drivstoffet vi bruker på transport, stammer fra fossilt drivstoff. Biler, båter og fly slipper årlig ut 7,87 milliarder tonn CO2, og tar dermed andreplassen.

Industri slipper ut 6,11 milliarder tonn CO2 hvert år, mens utslipp fra husholdninger (ved og oljefyr) utgjør 2,72 milliarder CO2 utslipp. Gruppen som kalles for «annet», slipper årlig ut 2,11 milliarder tonn.

Katastrofale følger

Verdenshavene tar opp 30 % av utslippene, mens plantene tar opp omtrent 25 %. Det siste tallet er synkende. I Brasil som har fått en president som er klimaskeptiker, sages det hvert femte minutt ned en fotballbane med regnskog. Tilstandene i nabolandene er ikke mye bedre. Måten vi mennesker forvalter naturressursene våres på, forverrer drivhuseffekten. Forsvinner jordklodens lunger, havner enda mer av CO2-en i atmosfæren.

Skjermbilde 2019-07-12 kl. 10.53.56

Skjermdump fra nettsidene til NRK.

 

I dokumentaren «Klimakrisen» med David Attenborough, får man et godt innblikk i hvilke konsekvenser det vil få for oss alle om jordkloden varmes ytterligere opp. Det vil få katastrofale følger for matvareproduksjonen, blant annet fordi det vil bli større ørkenspredning. Også dyreliv berøres. I 2018 døde det over 11 000 flaggermus i en koloni i Kearns (Australia) på grunn av hetebølge, og en innsatsstyrke klarte bare å redde 350 individer. Dette var en menneskeskapt katastrofe. Økosystemet kommer dessverre til å bli utsatt for mye mer i årene som kommer.

Stadig flere klimaflykninger

Klimaskeptikere er paradoksalt nok ofte også innvandringsfiendtlige. Menneskeskapte klimaendringer har allerede ført til at verden har fått millioner av klimaflyktninger. Tall fra Flyktninghjelpen viser at det i 2016 var 8,6 millioner mennesker som flyttet på seg på grunn av krig og katastrofe, mens det var 19,2 millioner som flyttet på seg på grunn av naturkatastrofer. Vil man ikke ha innvandring til Norge, bør man derfor ikke være klimaskeptiker.

I følge Verdensbanken, blir minst 26 millioner mennesker hvert år fattige på grunn av naturkatastrofer. Menneskeskapte naturkatastrofer inntreffer stadig hyppigere. Det er kun et tidsspørsmål før de som rammes hardest vil spørre seg hvem som bør stilles til ansvar. Norge er et rikt nok land til å gå foran som et godt eksempel som tar ansvaret før det pålegges i Haag. Vi kan ikke lenger gjemme oss bak påstanden om at lille Norge ikke kan utgjøre en forskjell. Det kan vi.

Anna Kathrine Eltvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklame

Får ikke øye på egne svin

april 29, 2017

Brennpunkt (NRK) sin presentasjon 18. april av hvordan rumenere og romfolk systematisk driver med grov kriminalitet, har satt sinnene i kok i hele Norge. Utrolig nok vil likevel mange av de samme folkene som krever tiggeforbud fjerne sexkjøploven. Hvor absurd er ikke det?

I dokumentaren kom det frem hvordan jenter som barn blir solgt i Romania og Bulgaria, og må jobbe som sexslaver mot sin vilje. En av dem som heldigvis har fått hjelp sto frem, og fortalte gråtende om hva hun har vært utsatt for. Kyniske bakmenn utnyttet henne og andre i sin stall seksuelt og økonomisk, mens de hadde koner og barn gående i sine hjemland. Likevel virker det som om det er det at noen våger å tigge som vekker mest raseri, faktisk så stort raseri at de i ettertid har blitt spyttet på og slått.

Hvor er raseriet over alle de nordmenn som sier at de kjøper seg et ligg men som i realiteten voldtar en slave som selger kroppen sin mot sin vilje? I en skog av selvforherligende moral, ser det virkelig ut til å være vanskelig for mange å få øye på sine egne svin.

Mennesker som later som om de tigger for å holde oppsyn med prostituerte, står ikke så høyt i kurs hos undertegnede heller. Det må likevel ikke være tvil om hva som bør vekke mest harme. Hvorfor får ikke politiet flere ressurser til å straffeforfølge menn som voldtar sexslaver? Hvordan kan det ha seg at verdens rikeste land ikke har tatt seg råd til å lage flere gode exitprogram for prostituerte som hver eneste dag blir misbrukt, forpint og mishandlet?

På verdensbasis er det omtrent 40 millioner prostituerte. 80 prosent av de er mellom 13 til 25 år gamle, og 90 prosent av de styres av halliker. I Nederland, hvor bordeller ble legalisert i 2000, er 90 prosent av kvinnene ofre for menneskehandel. Antall lykkelige og frie horer glimrer med sitt fravær også i Tyskland. 70–95 prosent opplever sjikanering og trakassering mens de prøver å selge sex. Mens dødsraten hos befolkningen ellers er 1,9 per 100 000, er dødsraten 391 per 100 000 hos prostituerte. Alle blir ikke drept av horekunder selvsagt, en del velger dessverre å ta sitt eget liv. Studerer man litt nærmere, får man lett øye på alle dem som misbruker stoff og alkohol fordi det er den eneste måten de klarer å holde ut. Mange dør til slutt av det.

Det lukter derfor dobbelmoralisme av verste sort når de samme liberale kreftene som vil forby tigging snakker seg varme om legalisering av prostitusjon og bordeller. Nordmenn skal altså få lov til å holde på som de vil med jenter som ikke har annen utvei, men de plagsomme tiggerne må vekk? Det er kun de sleipeste bakmennene som skal få fortsette, de som er lure nok til å ikke legge ut skrytebilder av seg selv på Facebook?

NRK viste i sin dokumentar hva som må til. I Stavanger er situasjonen en helt annen fordi politiet og hjelpeapparatet gikk frem på riktig måte. De klarte å få bort det kriminelle tiggermiljøet uten å innføre et tiggeforbud som ubønnhørlig vil ramme også dem som simpelthen ikke gjør noe annet enn å be om hjelp fordi de er fattige. Politikere – be Stavanger om oppskriften. Ikke sanke stemmer på søppelretorikk hvor man på urettferdig vis feier alle under en kam og overser uretten som jentene opplever.

Anna Kathrine Eltvik

Medlem i Kvinnefronten

RACHEL MORAN – EKSPROSTITUERT, ER IKKE ENIG MED DEM SOM VIL LEGALISERE PROSTITUSJON:

På trykk i Bergensavisen fredag 28.april.